Fachowość

INSPIRACJA: FACHOWOŚĆ

Firmy członkowskie HLB Poland szczycą się swoją fachowością handlową i doświadczeniem. Nasze firmy zdobyły specjalistyczną wiedzę na temat kluczowych sektorów gospodarki polskiej dzięki długoletniej, ścisłej współpracy z klientami. Ich zadania obejmowały zapewnianie pełnego zakresu księgowości, audytów, list płac, HR, jak również usługi doradcze, finansowe oraz podatkowe, dopełniane w pełni rozwiniętą i zaawansowaną gamą technicznych rozwiązań z zakresu IT. Dało to naszym członkom wgląd w powyższe obszary, a tym samym pogląd na wyzwania oraz możliwości, które pojawiły się i będą się pojawiać.

INSPIRACJA: KOOPERACJA

HLB International to specjalistyczna sieć, w której firmy członkowskie znają się i współpracują ze sobą. Członkowie z Polski stworzyli alians HLB Poland, by wzmocnić zarówno sieć HLB International w Polsce, jak również wykształcić silniejsze więzi pomiędzy polskimi firmami, tak abyśmy mogli wspólnie dokładać aktywnych starań na rzecz HLB International.

Polskie firmy są energetyczne i aktywne, łączy je wspólny cel zapewniania nadzwyczajnego standard usług klientom lokalnym i międzynarodowym.


INSPIRACJA: JAKOŚĆ

Wszyscy członkowie HLB Poland przestrzegają najwyższych lokalnych i międzynarodowych standardów jakościowych. Możemy pochwalić się akredytacją ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2013, którą posiada co najmniej jedna z naszych firm członkowskich. Partner kontaktowy HLB International każdej z firm jest zaangażowany w jak najszybszą odpowiedź na zapytania od HLB International przy uwzględnieniu dotrzymania terminów i standardów jakich oczekuje HLB International.

Wszystkie firmy działają według i stosują się do Krajowych Standardów Rachunkowości, wyznaczników Krajowej Izby Biegłych Rewidentów lub Kodeksu Spółek Handlowych.


Sektory + Zadania

Jeśli chodzi o firmy członkowskie zgrupowane w HLB Poland, oferujemy zróżnicowany zakres fachowej wiedzy i doświadczenia wraz z klientami ze wszystkich zakątków Polski oraz z zagranicy. Dysponują oni szczególnymi mocnymi stronami i fachową wiedzą, pracując nad zadaniami w następujących sektorach:

Energia wiatrowa i odnawialna, turystyka i rekreacja, handel detaliczny, prywatna opieka zdrowotna, rolnictwo i branża spożywcza, inwestycje w zagraniczne nieruchomości, biznes rodzinny, hotelarstwo, transport i logistyka, ochrona, produkcja ogólna, farmaceutyka, medycyna praktyczna, doradztwo prawne, organizacje zawodowe, edukacja, budownictwo.

Rewizje zgodne z MFFS, badania ustawowe.

Domicyliacja w Polsce, outsourcing i listy płac, podatek potrącany u źródła, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, planowanie międzynarodowe podatków, VAT, EIIS.

Restrukturyzacja, reorganizacja, zarząd komisaryczny – stała i zmienna opłata, spotkania likwidator/zarząd, likwidacje (procedury likwidacyjne MVL, CVL) sądownie wyznaczone.

Restrukturyzacja długów, due diligence (kompleksowa analiza przedsiębiorstwa), finanse korporacyjne, negocjacje bankowe, fuzje i przejęcia, finansowanie, refinansowanie.