Kadry

Usługi kadrowe w Polsce

Nasz zespół ds. kadr to specjaliści, którzy mają szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarach podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczenia społecznego, procedur legalizacji pobytu i zatrudnienia, zadań międzynarodowych, a także doradztwa w zakresie kapitału ludzkiego. Nasza ekspertyza w zakresie polskich przepisów, a także stałe monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ubezpieczeniowym pozwalają nam dostarczać naszym klientom usługi kompleksowego doradztwa nakierowane na rozwiązywanie problemów, na jakie napotykają firmy polskie i zagraniczne.


Nasze usługi skierowane są przede wszystkim do:

  • pracodawców
  • obcokrajowców wykonujących pracę lub świadczących usługi w Polsce
  • Polaków oddelegowanych do pracy poza granicami Polski
  • członków zarządów i rad nadzorczych jak i personelu kierowniczego
  • osób fizycznych uzyskujących przychody z praw autorskich, patentów i wynalazków
  • partnerów i wspólników spółek osobowych i kapitałowych
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą