Audyt

Audyt źródłem informacji na temat wyników firmy

HLB Poland zapewnia najwyższej jakości usługi audytu finansowego. Nasze usługi są wykonywane zgodnie z Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Specjalizujemy się w usługach dla podmiotów interesu publicznego, w tym dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, banków i innych instytucji finansowych.


Nasze doświadczenie

HLB Poland bada sprawozdania finansowe spółek z różnych sektorów przemysłu, w tym IT, produkcji przemysłowej, transportu, budownictwa, developingu, żywności i napojów oraz handlu.

Naszymi klientami są spółki notowane na GPW w Warszawie i podmioty niepubliczne o bilansie całkowitym ok. 1.000.000.000 PLN lub rocznych obrotach przekraczających 900.000.000 PLN.

HLB Poland bada sprawozdania finansowe spółek z sektora finansowego o bilansie całkowitym ok. 3.000.000.000 PLN, a także podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych i spółek państwowych lub fundacji.

Zakończyliśmy również kilkadziesiąt projektów związanych z audytem planów restrukturyzacyjnych.


Szczegółowy zakres usług:

Audyt sprawozdań finansowych:

  • sprawdzanie indywidualnych sprawozdań finansowych
  • sprawdzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • badanie sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami międzynarodowymi
  • badanie sprawozdań finansowych instytucji finansowych

Audyt ustawowy:

  • sprawdzanie projektów warunków połączenia
  • sprawdzanie projektów warunków podziału
  • sprawdzanie wartości wkładów
  • sprawdzanie przez biegłego rewidenta przypadków specjalnych